Ảnh sự kiện/Báo chí

Prince Production là đơn vị Thực hiện hình ảnh cho các sự kiện : APEC DANANG 2017, KÝ SỰ ẢNH THỦ TƯỚNG ÚC TẠI ĐÀ NẴNG, Da Nang International Firework Festival – DIFF 2017 – AUSTRALIA , VIETNAM 25 YEARS DOCUMENTING A CHANGING COUNTRY – CATHERINE KARNOW, v,v.