Helen Le

Mình đánh giá cao việc bạn không đi theo lối mòn của các nhiếp ảnh gia Đà Nẵng mà tìm ra con đường đi riêng cho mình. Làm việc rất chuyên nghiệp và có tâm. Bạn sẽ sớm là nhiếp ảnh gia có tên tuổi hàng đầu ĐN (and maybe in VN, too)

error: Content is protected !!