Công ty/Thương mại

Prince Production cung cấp dịch vụ chụp ảnh cho doanh nghiệp đa dạng như: Chụp ảnh giới thiệu dịch vụ, không gian cảnh quan. Chụp ảnh quảng cáo trải nghiệm dịch vụ hoặc chụp ảnh chân dung, hồ sơ nhân sự, v.v