Cảng Đà Nẵng

Dự án đặc biệt này được thực hiện bởi Prince Studio trong năm 2016, với hai hạng mục chính là: hình ảnh toàn cảnh, các hoạt động và quy trình sản xuất tại cảng Đà Nẵng; Phim TVC quảng cáo giới thiệu về Cảng Đà nẵng.

Prince Studio đã chủ động nghiên cứu về thế mạnh của Cảng Đà Nẵng, dành thời gian cho khâu lên kịch bản, scouting địa điểm quay, bố trí nhân sự chu đáo để dự án được diễn ra đúng theo tiến độ và đạt chất lượng như mong muốn từ Cảng Đà Nẵng.

error: Content is protected !!