Quay phim phóng sự cưới, thương mại

Prince Prodution cung cấp các dịch vụ quay phim phóng sự cưới, thương mại tại Đà Nẵng, Huế, Hội An, quay phim sự kiện các phim ngắn về giới thiệu sản phẩm – dịch vụ nhà hàng, khách sạn, resort và phim cưới ngoại cảnh và phim phóng sự cưới tại Đà Nẵng.